Menu

Gmina Tarnów. Analizy. Blog.

Analiza zagadnień związanych z wiejską gminą Tarnów. Krytyka, interpretacje, oceny gospodarczo-społecznościowe.

Słowem wstępu

gmtarnow.analizy

Witam Państwa.

Rozpoczynam publikację materiałów dotyczących wiejskiej gminy Tarnów leżącej w województwie małopolskim. Gmina Tarnów obejmuje następujące miejscowości: Biała, Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska, Zawada, Zbylitowska Góra, Zgłobice. W 2017 roku łączna liczba mieszkańców tych sołectw przekraczała 25 tysięcy osób. Gmina rozczłonkowana jest na trzy, nie sąsiadujące ze sobą części, które otaczają miasto powiatowe Tarnów. Historycznie są to fragmenty trzech przedwojennych gmin zbiorowych: Gminy Gumniska, Gminy Pleśna i Gminy Klikowa. Przy czym procentowo większość terenu wchodziła w skład Gminy Gumniska.

gminy_1938Źródło grafiki: https://commons.wikimedia.org/ Autor:Qqerim

Moim skromnym zdaniem w dotychczasowej, współczesnej historii gminy Tarnów brak jest zbiorczego, obiektywnego przedstawienia zagadnień z nią związanych. Najwięcej informacji na jej temat znaleźć można na stronie gminnej www.gmina.tarnow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w gazetce gminnej „Nowiny Tarnowskiej Gminy”.

Oprócz BIP-u są to w większości materiały ukazujące gminę w sposób charakterystyczny dla ulotek wyborczych i lokowania produktu, względnie reklamy konkretnych osób. Studiuję gazetkę gminną od wielu lat i z moich obserwacji wynika, że oprócz typowo informacyjnych kolumn, dominuje zachwalanie i stronniczy entuzjazm. Sporadycznie zaraz po wyborach samorządowych podejmowane były próby przedstawienia też krytycznej oceny. Jednak patrząc z perspektywy czasu w polemikach były też, jak się wydaje sytuacje przygotowane z góry tzw. „ustawki”, typu zgłoszenie problemu w jednym numerze i szybkie pozytywne rozwiązanie (np. wyasfaltowanie całej ulicy z fotorelacją) w kolejnym. Z kolei listy wysyłane do redakcji były tak wybierane by zniechęcić i ośmieszyć kolejnych piszących. Były więc drukowane np. listy pisane gwarą i z błędami ortograficznymi przez starsze osoby.

W kontrze do gazetki na kilka miesięcy przed wyborami pojawiało się w sieci tzw. forum gminy Tarnów. Było to pseudoforum nawołujące czytelników do głosowania przeciwko obecnej władzy. Oprócz pojedynczych ciekawych artykułów pełne było sloganów, pustych frazesów i prymitywnego oczerniania w komentarzach. Zaraz po wyborach forum znikało tak samo cudownie jak się pojawiało.

W ostatnich latach na temat sytuacji w gminie krytycznie pisał m.in. na stronach www.salon24.pl Robert Erazmus. Zbylitowska.pl również publikowała interwencje mieszkańców w sprawie przekształcania szkół, potrzeb niepełnosprawnych czy wykres z wydatkami majątkowymi budżetu 2018 z podziałem na miejscowości.

Lokalne gazety i radio dosyć rzadko poruszają sprawy gminne. Dominują zdawkowe informacje. Radiu RDN w wywiadach z wójtem zdarzy się poruszyć trudne tematy ale i tak przeważa ton pochwalny i rozpływanie się nad sukcesami samorządu. Tygodnikowi Temi trafi się czasem rzetelny artykuł ale z reguły dotyczy tylko medialnych tematów, którymi może się zainteresować zarówno mieszkaniec miasta jak i okolicy.

Jak widać z powyższych przykładów brakuje spojrzenia całościowego. Są grupy interesów i krótkowzroczne cele. Dlatego otwieram tego bloga. Chcę zachęcić Państwa do zajrzenia w to miejsce od czasu do czasu. Wpisy będą umieszczane w miarę możliwości.

Kontakt: gmtarnow.analizy@adres.pl

Jako logo wykorzystano fragment bezpłatnej mapy https://www.openstreetmap.org

24.10.2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. @ http://gmtarnowanalizy.blox.pl

Planowane tematy:
1) Poparcie dla wójta gminy Tarnów w wyborach 2014 i 2018.
2) Obwodnica Tarnowa, sytuacja w Woli Rzędzińskiej.
3) Inwestycje kubaturowe w gminie.
4) „Gmina Wola Rzędzińska”?
5) Problemy w poszczególnych sołectwach.
6) Szkolnictwo na terenie gminy.

© Gmina Tarnów. Analizy. Blog.
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci